Privacy

Home > Privacy

Privacy

Rechterhand heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer
serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van Rechterhand
met persoonsgegevens omgaan.
Alle gegevens die door Rechterhand worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden
en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier aan
derden worden openbaar gemaakt tenzij dit noodzakelijk is voor de derden om hun
werkzaamheden te kunnen verrichten dan wel Rechterhand ingevolge de wet/regelgeving daartoe
wordt verplicht. De informatie die u aan Rechterhand geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.
Alle gegevens die worden verstrekt, worden door Rechterhand uitsluitend gebruikt voor het doel
waarvoor de gegevens zijn verstrekt en na toestemming van de bezoeker. Dat kan o.a. zijn om
het op maat leveren van redactionele en commerciële informatie aan bezoekers en om
bestellingen die zijn geplaatst via de Rechterhand website zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Conform de Wet Bescherming Persoonsregistratie hebben wij onze registratie van
persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Links
Onze sites kunnen links bevatten naar andere sites en sites van partners die niet tot Rechterhand behoren.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van zulke sites.
In uitzonderingsgevallen deelt Rechterhand informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter
aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.
Rechterhand gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting
van informatie te voorkomen.
Vragen?
Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring of vindt dat onze site niet in
overeenstemming is met ons privacybeleid, neemt u dan contact op met Uw Rechterhand BV.